Bảo trì giao dịch Futures với ARPA
15/10/2022

Thân gửi cộng đồng Nami,


Dựa trên đánh giá nhiều phương diện rủi ro khách quan có thể xảy ra, Nami xin thông báo tạm thời bảo trì giao dịch Futures đối với các cặp giao dịch ARPA/VNDC và ARPA/USDT trên Nami Futures và ONUS Futures.


Hình thức bảo trì:

  • Hệ thống ngưng nhận yêu cầu mở vị thế mới và tăng khối lượng giao dịch từ 05:00 ngày 16.10.2022 (giờ Việt Nam)
  • Người dùng vẫn có thể Thêm ký quỹ, Đóng một phần vị thế hoặc Đóng toàn bộ vị thế sau thời điểm nói trên

Thời gian bảo trì dự kiến: từ 05:00 ngày 16.10.2022 đến 05:00 ngày 19.10.2022 (giờ Việt Nam)


Trân trọng,


Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: