Theo dõi số dư và lịch sử giao dịch trong ví Nami Exchange
22/02/2022

I. Hướng dẫn theo dõi số dư


1.Trên ứng dụng Nami Exchange

Để theo dõi và kiểm tra số dư trên ứng dụng Nami Exchange, sau khi đăng nhập người dùng làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn biểu tượng “” ở dưới góc phải màn hình:


Bước 2: Tại đây người dùng có thể kiểm tra số dư trong các ví và chi tiết số dư với từng loại tài sản trong mỗi ví


2.Trên website Nami Exchange

Để theo dõi và kiểm tra số dư trên website Nami Exchange, sau khi đăng nhập người dùng làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn “” ở phía trên góc phải màn hình:


Bước 2: Chọn loại ví để kiểm tra số dư, bấm vào từng ví để kiểm tra chi tiết số dư với từng loại tài sản


II. Hướng dẫn kiểm tra lịch sử nạp - rút


1.Trên ứng dụng Nami Exchange

Sau khi đăng nhập vào ứng dụng Nami Exchange, người dùng làm theo các bước sau để kiểm tra lịch sử nạp/rút:

Bước 1: Chọn “” ở dưới góc phải màn hình:


Bước 2: Nhấn vào một tài sản bất kỳ


Bước 3: Chọn biểu tượng “Lịch sử” tại góc trên phía bên phải màn hình


Bước 4: Sau khi chuyển đến màn hình Lịch sử nạp/rút, người dùng sẽ có hai danh mục chính có thể chọn để kiểm tra theo nhu cầu là Lịch sử mua/bán qua đối tác hoặc Lịch sử nạp/rút Crypto:


Tại mỗi danh mục, người dùng có thể kiểm tra lịch sử theo 4 lựa chọn sau:

  1. Tất cả: Lịch sử nạp và rút của tất cả token.
  2. Đang xử lý: Danh sách các giao dịch đang trong trạng thái chờ xử lý.
  3. Thành công: Lịch sử các giao dịch đã được nạp rút thành công
  4. Từ chối: Lịch sử các giao dịch nạp rút bị từ chối.

Tips: Người dùng có thể nhấn vào một giao dịch cụ thể để kiểm tra các thông tin chi tiết về TxID (mã giao dịch), nơi nạp, loại giao dịch (on-chain/off-chain)...


2.Trên website Nami Exchange

Sau khi đăng nhập vào website Nami Exchange, người dùng làm theo các bước sau để kiểm tra lịch sử nạp/rút:

Bước 1: Chọn “” ở trên góc phải màn hình.

Bước 2: Chọn "Tổng quan" hoặc “ Exchange”.


Bước 3: Chọn “Nạp” hoặc “Rút” để kiểm tra lịch sử:


Giao diện lịch sử Nạp trên website:


Giao diện lịch sử Rút trên website: