Làm thế nào để tìm Nami ID của tôi?
22/02/2022

Nami ID là một mã định danh gồm chữ và số  được phân bổ cho mỗi tài khoản. Người dùng cần cung cấp ID của mình cho phận hỗ trợ khách hàng khi gặp sự cố. Hãy thực hiện các bước dưới đây để tìm Nami ID trên trang web hoặc ứng dụng Nami nhé.

Trên website Nami.exchange

Bước 1: Đăng nhập vào web Nami Exchange

Bước 2: Chọn vào mục thông tin cá nhân ở phía trên màn hình.

Bước 3: Sau khi thông tin cơ bản của tài khoản hiển thị, người dùng có thể thấy và sao chép Nami ID.

Trên ứng dụng Nami

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng Nami Exchange

Bước 2: Đi tới mục hồ sơ ở góc trái phía trên cùng

Bước 3: ID người dùng của bạn sẽ hiện ở đầu trang