Chuyển đổi số dư nhỏ thành NAMI token
20/01/2022

‘Dust’ (Coin lẻ) là gì?

Trong lĩnh vực tiền mã hóa, thuật ngữ ‘dust’ dùng để chỉ một số lượng rất nhỏ các đồng coin hoặc token. Số lượng này nhỏ tới mức thường bị người dùng bỏ quên hoặc không bận tâm tới. Bitcoin, có thể được chia nhỏ đến mức 100 triệu đơn vị satoshi, có nghĩa là 1 satoshi sẽ tương đương với 0.00000001 bitcoin. Trên thực tế, khối lượng bitcoin nhỏ hơn vài trăm satoshi đã có thể được xem là ‘dust’ rồi. Các khối lượng này thường còn nhỏ hơn cả chi phí cần thiết để có thể giao dịch mua bán hay nạp rút giữa các ví với nhau.

Phần lớn các sàn giao dịch sẽ đặt ra một yêu cầu tối thiểu về khối lượng giao dịch, và các khoản coin/token lẻ này sẽ không thể giao dịch được nữa.

Để giải quyết vấn đề này, hiện nay sàn giao dịch Nami Exchange đã cho phép người dùng chuyển đổi các đồng coin/token số lẻ thành NAMI - đồng token quản trị trong hệ sinh thái Nami Corporation.

Cách chuyển đổi

Bước 1: Tại màn hình giao diện “Ví” chọn nút “Chuyển đổi số dư nhỏ thành NAMI”.

Bước 2: Sau khi màn hình hiển thị danh sách những đồng coin/token có số dư nhỏ (ở đây là những đồng không đủ khối lượng giao dịch tối thiểu). Người dùng cần đánh dấu vào đầu dòng những đồng coin/token cần chuyển đổi.

Lưu ý: Trong trường hợp người dùng cần chuyển đổi toàn bộ đồng coin số lượng nhỏ sang NAMI, bấm chọn nút “Tất cả”.

Bước 3: Khi màn hình hiển thị thông báo “Xác nhận chuyển đổi” bao gồm thông tin về số lượng, loại tài sản cần chuyển đổi và số lượng NAMI token thực nhận. Người dùng cần nhấn xác nhận trong khoảng thời gian 5 giây.


Bước 4: Sau khi chuyển đổi thành công, người dùng có thể bấm vào nút “Xem lịch sử” để kiểm tra chi tiết giao dịch vừa thực hiện.

Bước 5: Sau khi màn hình chuyển sang giao diện lịch sử chuyển đổi, người dùng bấm vào giao dịch đã thực hiện trên màn hình để xem phần hiển thị chi tiết.

Lưu ý: Hiện tại tính năng chuyển đổi đồng coin/token số nhỏ sang NAMI token trên sàn giao dịch Nami Exchange chỉ khả dụng trên giao diện ứng dụng di động.