Token Prediction (Token dự đoán) là gì?
31/03/2022

Token Prediction là mô hình đầu tư mới do Nami.Exchange nghiên cứu và phát triển để giúp người dùng Crypto đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư và công cụ kiểm soát rủi ro. Bên cạnh các sản phẩm giao dịch truyền thống như Spot, Futures, Margin…

Ý tưởng lớn của Token Prediction được thiết kế để giúp người dùng tự động kiếm được tiền từ mỗi phân tích bằng thuật toán của Nami.

Cấu trúc đặt tên Token Prediction = Tên token cơ sở + Giá dự đoán + Ngày kết thúc kỳ dự đoán.

Ví dụ: NEAR-13-3103 tức token này đại diện cho dự đoán trước ngày 31.03.2022 giá token NEAR với cặp giao dịch NEAR/USDT trên Nami Exchange sẽ chạm mốc 13 USDT.

Các từ khóa và chỉ số quan trọng của một Token Prediction:

Giá dự đoán (P-Prediction): là mức giá mà thuật toán của Nami phân tích khả năng giá thị trường sẽ chạm mốc này trước thời điểm kết thúc chu kỳ dự đoán (T-End)

(Giá trị tối đa của mỗi Token) R-MAX: là mức thưởng lớn nhất cho mỗi Token Prediction (TP) khi giá chạm mốc dự đoán (P-Prediction), ví dụ: 0.15 USDT hoặc 3,000 VNDC/token. Mỗi token có R-MAX khác nhau và không đổi kể từ sau khi phát hành Token.

(Giá trị tối thiểu) R-MIN: là mức thưởng tối thiểu cho mỗi Token Prediction khi giá không chạm mốc dự đoán trước thời hạn, thường thấp hơn mức R-MAX từ 5 đến 10 lần, ví dụ: 0.015 USDT hoặc 300 VNDC/token. Mức R-MIN cũng không thay đổi kể từ khi phát hành Token.

T-Start : Thời gian bắt đầu kỳ dự đoán

T-End : Thời gian kết thúc kỳ dự đoán.