Khi nào tôi nhận được thưởng quy đổi từ Token Prediction?
31/03/2022

Có 2 trường hợp xảy ra:

  • Nếu trong kỳ dự đoán, giá của token cơ sở chạm mốc giá dự đoán, Token Prediction sẽ ngay lập tức được hệ thống tự động quy đổi thành USDT hoặc VNDC và chuyển về ví Nami của người dùng. Người dùng sẽ nhận được thông báo qua ứng dụng Nami Exchange khi hệ thống phát thưởng.
  • Nếu hết kỳ dự đoán, giá của token cơ sở không chạm mốc giá dự đoán, Token Prediction cũng sẽ được hệ thống tự động quy đổi và chuyển về ví Nami của người dùng sau kỳ dự đoán, người dùng cũng sẽ nhận được thông báo khi hệ thống phát thưởng.