Chương trình Đối tác phát triển cộng đồng Nami
13/01/2023

Thân gửi cộng đồng,

Nhằm khuyến khích việc mở rộng, phát triển cộng đồng, xây dựng một cộng đồng Nami toàn diện, chuyên nghiệp, thấu hiểu và gắn bó, Nami xin thông báo chính thức ra mắt chương trình Đối tác Phát triển Cộng đồng Nami từ 11:00 ngày 14.01.2023 (giờ Việt Nam).


Đối tác Phát triển Cộng đồng là gì?

Đối tác Phát triển Cộng đồng (đối tác) là những người dùng nắm rõ về mô hình hoạt động, tầm nhìn và giá trị của Nami để cùng tham gia phát triển cộng đồng, đồng thời là những người dùng đầu tiên trải nghiệm sản phẩm và các tính năng mới của Nami, qua đó đánh giá được chất lượng cũng như những giá trị mà sản phẩm mang lại để từ đó phổ biến rộng rãi đến những người dùng khác.

Một số quyền lợi tiêu biểu khi trở thành Đối tác tại Nami Exchange:

 • Nhận hoa hồng như là một khoản thu nhập thụ động
 • Được ưu tiên hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp
 • Tham gia các chương trình, sự kiện độc quyền dành cho Đối tác
 • Trở thành một thành phần quan trọng trong chiến lược phát triển và hoạt động kinh doanh của Nami Exchange

Chương trình Đối tác Phát triển Cộng đồng Nami


1.Cấp bậc

Hệ thống đối tác kinh doanh Nami được chia thành 4 cấp:

 • Đối tác Chính thức
 • Đối tác Vàng
 • Đối tác Bạch Kim
 • Đối tác Kim Cương

2.Điều kiện trở thành Đối tác

Mỗi cấp bậc Đối tác được hưởng những quyền lợi nhất định, để đăng ký trở thành Đối tác, giữ hạng cấp đối tác cũ, cũng như thăng cấp lên các cấp độ mới, Quý đối tác cần đáp ứng các điều kiện tương ứng về Khối lượng giao dịch hoặc Q-Cover, cụ thể:

Điều kiện Đối tác (một trong ba)Hình thức đăng ký
Tổng Khối lượng Futures hàng thángTổng Khối lượng Spot hàng thángTổng Q-Cover bảo hiểm hàng tháng
Đối tác Kim cương5,000,000 USDT500,000 USDT5,000,000 USDTĐăng ký trên ứng dụng hoặc website
Đối tác Bạch kim2,500,000 USDT250,000 USDT2,500,000 USDTĐăng ký trên ứng dụng hoặc website
Đối tác Vàng1,000,000 USDT100,000 USDT1,000,000 USDTĐăng ký trên ứng dụng hoặc website
Đối tác Chính thức200,000 USDT20,000 USDT200,000 USDTĐăng ký trên ứng dụng hoặc website

Lưu ý quan trọng:

 • Tất cả người dùng cần hoàn tất KYC để đạt điều kiện đăng ký hoặc nâng cấp đối tác kinh doanh
 • Các chỉ số  để tính thành tích xét duyệt cấp đối tác được tính trên toàn hệ thống bạn bè
 • Khối lượng giao dịch từ VNST hoặc các tài sản khác được quy đổi theo giá trị tương đương USDT. Khối lượng Futures được cộng gộp Nami Futures và NAO Futures, khối lượng Spot bao gồm cả khối lượng giao dịch quy đổi và giao ngay.
 • Đối tác cần duy trì điều kiện cơ bản về Khối lượng giao dịch hoặc Tổng Q-Cover để giữ hạng mỗi tháng
 • Hệ thống sẽ cập nhật số liệu và tự động xếp hạng đối tác vào 00:00 ngày đầu tiên của mỗi tháng (giờ Việt Nam)
 • Từ kỳ xét hạng 00:00 ngày 01.08.2023 (giờ Việt Nam), chương trình loại bỏ điều kiện duy trì về số bạn bè mới và số hoa hồng mỗi tháng, và tăng Khối lượng giao dịch yêu cầu để giữ hạng hoặc nâng hạng đối tác.
 • Từ kỳ xét hạng 00:00 ngày 01.11.2023 (giờ Việt Nam), chương trình áp dụng điều kiện tùy chọn là Tổng Q-Cover các Hợp đồng Bảo hiểm Nami Insurance toàn hệ thống như một tiêu chí đánh giá nâng hoặc giữ hạng đối tác.
 • Hoa hồng Nami Earn và Nami Lending sẽ được quy đổi thành USDT và chi trả vào Ví Hoa hồng của mỗi người dùng

3.Tỷ lệ hoa hồng

a. Hoa hồng giao dịch Spot, Quy đổi và Futures

Hệ thống Đối tác có thể hưởng khoản hoa hồng lên đến 40% phí giao dịch từ những giao dịch Giao ngay (Spot), Quy đổi và giao dịch Futures của người dùng. Hoa hồng Đối tác sẽ được cộng gộp mỗi giờ một lần.

b. Hoa hồng Daily Staking

Hệ thống đối tác sẽ nhận lên tới 35% hoa hồng Daily Staking từ lãi thực nhận của người được giới thiệu. Hoa hồng sẽ được chi trả hàng ngày cùng thời điểm chi trả lãi Daily Staking (00:00 giờ Việt Nam)

c. Hoa hồng Nami Insurance

Với sản phẩm Nami Insurance trên Nami Exchange, hệ thống Đối tác phát triển cộng đồng sẽ có cơ hội được nhận hoa hồng lên đến 3.5% tổng giá trị bảo hiểm Q-Claim cho các hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) của người được giới thiệu. Hoa hồng được cộng gộp mỗi giờ một lần. Lưu ý, tùy thuộc trạng thái HĐBH khi đóng, công thức tính Hoa hồng sẽ thay đổi như sau:

 • Hoa hồng với các HĐBH được chi trả = Tỷ lệ Hoa hồng x Q-Claim
 • Hoa hồng với các HĐBH hoàn ký quỹ = Tỷ lệ Hoa hồng x Ký quỹ
 • Các HĐBH bị thanh lý không phát sinh hoa hồng

d. Hoa hồng Nami Earn

Hệ thống đối tác sẽ nhận 10% hoa hồng Nami Earn từ thưởng Earn của người được giới thiệu, hoa hồng Nami Earn sẽ được chi trả vào cuối kỳ Earn. Các khoản gửi Nami Earn rút ra trước hạn sẽ không phát sinh hoa hồng.

e. Hoa hồng Nami Lending

Hệ thống đối tác sẽ nhận được 10% hoa hồng từ lãi vay thực tế của người được giới thiệu với sản phẩm Nami Lending, lãi suất cho vay này chỉ được kết toán khi khoản vay kết thúc (vào cuối kỳ hạn vay, khoản vay thanh lý hoặc khoản vay được tất toán trước hạn), do đó, hoa hồng Nami Lending cũng sẽ được chi trả khi khoản vay kết thúc.


Bảng minh họa tỷ lệ hoa hồng cho hệ thống đối tác từ các giao dịch của người được giới thiệu trong cùng hệ thống:

Tỷ lệ Hoa hồng
SpotFuturesQuy đổiDaily StakingNami InsuranceNami EarnNami Lending
Đối tác Kim cương5%5%5%5%0.5%1.25%1.25%
Đối tác Bạch kim5%5%5%5%0.5%1.25%1.25%
Đối tác Vàng5%5%5%5%0.5%1.25%1.25%
Đối tác Chính thức25%25%25%20%2%6.25%6.25%

Bảng minh họa tỷ lệ hoa hồng cho người dùng cơ bản từ các giao dịch của người được giới thiệu trực tiếp:

Tỷ lệ Hoa hồng
SpotFuturesQuy đổiDaily StakingNami InsuranceNami EarnNami Lending
Người dùng cơ bản20%20%20%20%1%5%5%

Ví dụ:

Hoa hồng giao dịch:

Người dùng A được giới thiệu thành công từ Đối tác Chính thức B và có phát sinh giao dịch có phí giao dịch Futures là 100,000 VNST, các đối tác trong cùng hệ thống sẽ nhận được tương ứng giá trị hoa hồng như sau: Đối tác chính thức B: 25,000 VNST, các đối tác Vàng, Bạch kim và Kim cương trong cùng hệ thống: 5,000 VNST.

Hoa hồng Daily Staking:

Người dùng A được giới thiệu thành công từ Đối tác Chính thức B và lưu trữ tài sản VNST trên sàn giao dịch Nami Exchange với mức lãi Daily Staking là 100,000 VNST mỗi ngày, các đối tác trong cùng hệ thống sẽ nhận được tương ứng giá trị hoa hồng như sau: Đối tác chính thức B: 20,000 VNST, các đối tác Vàng, Bạch kim và Kim cương trong cùng hệ thống: 5,000 VNST.

Hoa hồng Nami Insurance:

Người dùng A được giới thiệu thành công từ Đối tác Chính thức B và có các Hợp đồng bảo hiểm được chi trả với tổng Q-Cover là 1,000 USDT, các đối tác trong cùng hệ thống sẽ nhận được tương ứng giá trị hoa hồng như sau: Đối tác chính thức B: 20 USDT, các đối tác Vàng, Bạch kim và Kim cương trong cùng hệ thống: 5 USDT.

Hoa hồng Nami Earn:

Người dùng A được giới thiệu thành công từ Đối tác Chính thức B và có đăng ký tham gia gói Nami Earn gửi BNB nhận BNB với phần thưởng Earn vào cuối kỳ là 0.1 BNB, các đối tác trong cùng hệ thống sẽ nhận được tương ứng giá trị hoa hồng như sau: Đối tác chính thức B: 0.00625 BNB, các đối tác Vàng, Bạch kim và Kim cương trong cùng hệ thống: 0.00125 BNB.


4.Ví hoa hồng

Mỗi người dùng đều có 1 ví Hoa hồng, hệ thống sẽ chi trả toàn bộ hoa hồng vào ví này. Người dùng và Đối tác có thể rút hoa hồng về ví chính khi lượng hoa hồng mỗi tài sản đạt giá trị như sau: 10,000 VNDC, 10,000 VNST, 0.5 USDT, 10 NAO hoặc 50 NAMI.

Người dùng và Đối tác cũng có thể dễ dàng thống kê số hoa hồng nhận được theo thời gian, theo người dùng cấp dưới và có thể lọc theo các loại giao dịch nhận hoa hồng qua giao diện Báo cáo hoa hồng của Nami Exchange.


Hướng dẫn đăng ký trở thành Đối tác phát triển cộng đồng Nami

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng hoặc website Nami.Exchange, chọn mục Tài khoản.

Bước 2: Chọn Giới thiệu.

Bước 3: Tại giao diện Giới thiệu, chọn vào nút Đăng ký đối tác.

Bước 4: Nhập những thông tin cá nhân theo mục tương ứng để Đăng ký trở thành Đối tác kinh doanh của Nami.

Hệ thống sẽ tính thành tích và tự động xếp hạng đối tác cho người dùng đã đăng ký vào kỳ xét hạng kế tiếp


Lưu ý:

 • Từ 17:00 ngày 16.10.2023, giá trị tối thiểu cho mỗi loại tài sản để rút từ ví Hoa hồng được giảm còn 10,000 VNDC, 10,000 VNST, 0.5 USDT, 10 NAO hoặc 50 NAMI.

Thông tin thêm:


Trân trọng,


Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn  giao dịch tài sản kỹ thuật số. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 1,000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: