Cập nhật khung thời gian chi trả funding giao dịch Futures với SOL
09/11/2022

Cập nhật ngày 10.11.2022: Khung thời gian funding của SOL được điều chỉnh thành 2 tiếng từ 11:00 ngày 10.11.2022 , thời gian chi trả gần nhất là 13:00 ngày 10.11.2022 (giờ Việt Nam).


Thân gửi cộng đồng Nami,


Nami Futures sẽ tiến hành cập nhật khung thời gian chi trả funding với các cặp giao dịch SOL/VNDCSOL/USDT trên Nami Futures và ONUS Futures từ 03:00 ngày 10.11.2022 (giờ Việt Nam).


Cụ thể:

  • Khung thời gian funding: 4 tiếng
  • Thời điểm chi trả funding gần nhất: 03:00 ngày 10.11.2022 (giờ Việt Nam)

Chi tiết các mốc thời gian tính funding theo từng khung thời gian:

Khung thời gian

Mốc thời gian tính funding (giờ Việt Nam)

8 tiếng

7, 15, 23

4 tiếng

3, 7, 11, 15, 19, 23

2 tiếng 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23

1 tiếng

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Lưu ý:

  • Trong trường hợp thị trường biến động mạnh, Nami bảo lưu quyền điều chỉnh khung thời gian tính funding theo các mốc 8 tiếng, 4 tiếng, 2 tiếng hoặc 1 tiếng, người dùng có thể vào Lịch sử funding để theo dõi chi tiết các thông số về tỷ lệ funding và khung thời gian tính funding được cập nhật theo thời gian thực (real-time).
  • Có thể có những điều chỉnh khác đối với tần suất chi trả funding của các cặp giao dịch nói trên, sẽ không có thông báo thêm về những điều chỉnh như vậy.

Thông tin thêm:

Trân trọng,


Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Corporation

Nami Corp. là một startup FinTech hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư và Công nghệ trên nền tảng công nghệ Blockchain. Nami đã xây dựng và phát triển một hệ sinh thái bao gồm các sản phẩm và dịch vụ tài chính để hỗ trợ toàn diện cho nhà đầu tư, tối ưu hoá các hoạt động và lợi nhuận của cộng đồng với khẩu hiệu “Change mindset, make giant steps”.

___

Tải ứng dụng Nami Exchange tại:

Hoặc website: https://nami.exchange/

Cộng đồng của Nami: