Cách nạp tiền mã hoá lên sàn giao dịch Nami Exchange
21-01-2022

Trước khi tiến hành nạp tiền mã hóa trên ứng dụng Nami Exchange, người dùng cần:

Nếu người dùng đang sở hữu tiền mã hóa trên nền tảng hoặc ví khác, người dùng có thể chuyển tiền mã hóa sang Ví Nami để giao dịch thông qua các bước sau đây. Trong khuôn khổ bài viết này, Nami sẽ lấy ví dụ nạp token USDT on-chain từ ví Trust Wallet vào sàn Nami Exchange.

Cách 1:

Bước 1: Mở ứng dụng Nami Exchange, Tại giao diện chính chọn vào “

Bước 2: Chọn “Nạp”, Chọn token muốn nạp, chẳng hạn như USDT.

Bước 3: Chọn mạng lưới blockchain phù hợp (KRC20; ERC20; TRC20; BEP20...) và ấn sao chép địa chỉ (VD: chọn mạng lưới BEP20)

Bước 4: Đăng nhập vào sàn/ví gửi (VD: Trust Wallet). Tại giao diện chính, người dùng chọn “Gửi”, sau đó chọn vào token cần gửi đến Nami

Bước 5: Kiểm tra mạng lưới blockchain (phải tương ứng với mạng lưới ở Bước 3), Sau  đó dán địa chỉ đã sao chép ở Bước 3 vào ô “Địa chỉ người nhận” ,nhập số lượng token muốn gửi vào ô “Số lượng” và chọn “Tiếp theo

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và phí sau đó  bấm “Xác nhận

Cách 2:

Bước 1: Mở ứng dụng Nami Exchange, tại giao diện chính chọn “Nạp”, Chọn token muốn nạp vào Nami ( Ví dụ: USDT)

Bước 2: Chọn mạng lưới blockchain phù hợp (KRC20; ERC20; TRC20; BEP20...) và ấn sao chép địa chỉ (VD: chọn blockchain BEP20)

Bước 3: Đăng nhập vào sàn/ví gửi (VD: Trust Wallet). Tại giao diện chính, người dùng chọn “Gửi”, sau đó chọn token cần gửi đến Nami

Bước 4: Kiểm tra mạng lưới blockchain (phải tương ứng với mạng lưới ở Bước 2), Sau  đó dán địa chỉ đã sao chép ở Bước 2 vào ô “Địa chỉ người nhận” ,nhập số lượng token muốn gửi vào ô “Số lượng” và bấm “Tiếp theo

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin và chi phí sau đó bấm “Xác nhận

Lưu ý:

  • Người dùng hãy chọn đúng blockchain để token được gửi đúng địa chỉ, tránh gây ra mất mát tài sản.
  • Phí rút on-chain sẽ tùy thuộc vào blockchain và token mà người dùng chọn.
  • Sau khi xác nhận yêu cầu rút tiền, người dùng cần chờ hệ thống xác nhận giao dịch. Thời gian xác nhận thay đổi tùy vào blockchain và lưu lượng truy cập mạng lưới hiện tại của blockchain.

Cách nạp tiền mã hoá trên website Nami Exchange

Trước khi tiến hành nạp tiền mã hóa trên ứng dụng Nami Exchange, người dùng cần:

Nếu người dùng đang sở hữu tiền mã hóa trên nền tảng hoặc ví khác, người dùng có thể chuyển tiền mã hóa sang Ví Nami để giao dịch thông qua các bước sau đây. Trong khuôn khổ bài viết này, Nami sẽ lấy ví dụ nạp token USDT on-chain từ ví Trust Wallet vào sàn Nami Exchange.

Bước 1: Đăng nhập vào website Nami Exchange, chọn “” - “Ví Exchange

Bước 2: Chọn “Nạp”, sau đó chọn token cần nạp, chẳng hạn chọn USDT

Bước 3: Tiếp theo, chọn mạng lưới blockchain nạp token. Đảm bảo rằng mạng lưới đã chọn giống với mạng lưới của nền tảng đang rút tiền khỏi đó. (Ở ví dụ này chọn BEP20)

Bước 4: Chọn sao chép địa chỉ nạp tiền.

Bước 5: Đăng nhập vào sàn/ví gửi (VD: Trust Wallet). Tại giao diện chính, người dùng chọn “Gửi”, sau đó chọn vào token cần gửi đến Nami

Bước 6: Kiểm tra mạng lưới blockchain (phải tương ứng với mạng lưới ở Bước 3), Sau  đó dán địa chỉ đã sao chép ở Bước 3 vào ô “Địa chỉ người nhận” ,nhập số lượng token muốn gửi vào ô “Số lượng” và chọn “Tiếp theo


Bước 7: Kiểm tra lại thông tin và phí sau đó  bấm “Xác nhận

Lưu ý:

  • Người dùng chọn đúng blockchain để token được gửi đúng địa chỉ, tránh gây ra mất mát tài sản.
  • Phí rút on-chain sẽ tùy thuộc vào blockchain và token mà người dùng chọn.
  • Sau khi xác nhận yêu cầu rút tiền, người dùng cần chờ hệ thống xác nhận giao dịch. Thời gian xác nhận thay đổi tùy vào blockchain và lưu lượng truy cập mạng lưới hiện tại của blockchain.