Các câu hỏi thường gặp về việc rút tiền không thành công
21/01/2022

"Địa chỉ mạng" là gì? Tại sao hệ thống thông báo với tôi “Địa chỉ không hợp lệ. Hãy xác nhận lại với người nhận"?

Địa chỉ tiền mã hoá là một chuỗi chữ cái và chữ số duy nhất của ví tiền mã hóa, có thể dùng để gửi và nhận tiền mã hoá. Địa chỉ tiền mã hoá cho biết vị trí của ví trên blockchain.
Ví dụ: dưới đây là địa chỉ Bitcoin

Dưới đây là một ví dụ khác về địa chỉ Ethereum:

Nếu người dùng nhập sai địa chỉ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi (“địa chỉ không hợp lệ”). Hãy kiểm tra với người nhận để xác nhận lại địa chỉ và mạng lưới rút tiền.

Mẹo: Luôn nhập đúng địa chỉ bằng cách sao chép và dán mã QR. KHÔNG nhập thủ công. Nếu nhập sai địa chỉ sẽ dẫn đến thất thoát tài sản.

2. Memo/Tag là gì? Tại sao hệ thống hiển thị thông báo “Memo không hợp lệ”?

"Tag" hoặc "Memo" là tính năng địa chỉ bổ sung cần thiết cùng với địa chỉ ví để xác định người nhận trong giao dịch.

Thông báo "Memo không hợp lệ” cho biết người dùng đã nhập sai memo. Hãy xác nhận với người nhận để đảm bảo thông tin của người dùng đã chính xác.

Ví dụ về memo:

Nếu nhập sai địa chỉ hoặc memo sẽ dẫn đến thất thoát tài sản.