Chương trình giới thiệu Nami Insurance cho người dùng Nami Exchange
05/09/2023

Thân gửi cộng đồng,

Nhằm giúp người dùng Nami Exchange nhận được thêm lợi ích khi tham gia giới thiệu về sản phẩm Nami Insurance cho người mới, Nami xin thông báo ra mắt và áp dụng Cơ chế giới thiệu Nami Insurance từ 14:30 ngày 05.09.2023 (giờ Việt Nam).


Cơ chế giới thiệu

Với mỗi người dùng mới được giới thiệu thành công và sử dụng sản phẩm Nami Insurance, người giới thiệu sẽ nhận được phần trăm hoa hồng từ số tài sản ký quỹ trong hợp đồng bảo hiểm của người được giới thiệu.


Tỷ lệ hoa hồng

Tất cả người dùng Nami Exchange sau khi KYC thành công đều đủ điều kiện tham gia chương trình với mức tỷ lệ hoa hồng hấp dẫn, cụ thể như sau:

  • Người dùng thường (chưa đăng ký đối tác phát triển cộng đồng Nami)

Tất cả người dùng thường sẽ được hưởng hoa hồng lên đến 1% từ Q-Cover của những hợp đồng bảo hiểm của người được giới thiệu.

  • Đối tác phát triển cộng đồng Nami

Hệ thống Đối tác phát triển cộng đồng có cơ hội nhận được hoa hồng lên đến 3.5% Tổng Q-Cover từ mọi hợp đồng bảo hiểm của người được giới thiệu, cụ thể như sau:


Hạng đối tác


Tỷ lệ hoa hồng

Insurance

Điều kiện Đối tác (một trong hai)

Tổng Khối lượng Futures hàng tháng 

Tổng Khối lượng Spot

hàng tháng

Kim cương

0.5%

5,000,000 USDT

500,000 USDT

Bạch kim

0.5%

2,500,000 USDT

250,000 USDT

Vàng

0.5%

1,000,000 USDT

100,000 USDT

Chính thức

2%

200,000 USDT

20,000 USDT


Hoa hồng được cộng gộp mỗi giờ một lần. Lưu ý, tùy thuộc trạng thái HĐBH khi đóng, công thức tính Hoa hồng sẽ thay đổi như sau:

  • Hoa hồng với các HĐBH được chi trả = Tỷ lệ Hoa hồng x Q-Cover
  • Hoa hồng với các HĐBH hoàn ký quỹ = Tỷ lệ Hoa hồng x Ký quỹ
  • Các HĐBH bị thanh lý không phát sinh hoa hồng

Ví dụ:

Người dùng A được giới thiệu thành công từ Đối tác Chính thức B và có các Hợp đồng bảo hiểm được chi trả với tổng Q-Cover là 1,000 USDT, các đối tác trong cùng hệ thống sẽ nhận được tương ứng giá trị hoa hồng như sau: Đối tác chính thức B: 20 USDT, các đối tác Vàng, Bạch kim và Kim cương trong cùng hệ thống: 5 USDT.


Lưu ý quan trọng:

  • Mỗi người dùng đều có 1 ví Hoa hồng. Hệ thống sẽ trả toàn bộ hoa hồng vào ví này. Đối tác có thể rút hoa hồng về ví chính khi lượng hoa hồng mỗi tài sản đạt giá trị tương đương 0.5 USDT.
  • Hệ thống sẽ cập nhật số liệu và tự động xếp hạng đối tác vào 00:00 ngày đầu tiên của mỗi tháng (giờ Việt Nam)

Trân trọng,

Thông tin thêm:


Nami có toàn quyền quyết định sửa đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro:

Giá trị tài sản kỹ thuật số luôn biến động dẫn đến khoản đầu tư của bạn có thể giảm xuống hoặc tăng lên khiến bạn có thể không nhận lại được số tiền đã ký quỹ. Nami sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào có thể phát sinh từ việc bạn ký quỹ bảo hiểm. Các thông tin trên không được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với gần 700 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam:


Về Nami Insurance

Nami Insurance là một giao thức bảo hiểm phi tập trung áp dụng công nghệ Blockchain để cung cấp giải pháp hỗ trợ bảo hiểm tài sản khi thị trường biến động trái với dự đoán.