Cách giao dịch Spot trên ứng dụng Nami Exchange
21-01-2022

Spot Trading hay còn gọi là Giao dịch giao ngay, đây là phương thức mua và bán tài sản theo tỷ giá thị trường hiện tại với ý định nhận tài sản ngay lập tức.

Để bắt đầu giao dịch trên Nami Exchange, người dùng cần đáp ứng được các yếu tố sau trước khi thực hiện đặt lệnh:

  1. Tổng quan thị trường.
  2. Giao diện giao dịch.
  3. Giao diện ví.

Chi tiết giao diện giao dịch

  1. Thị trường và các cặp giao dịch.
  2. Đồ thị nến theo thời gian thực.
  3. Sổ lệnh mua/bán.
  4. Khung giao dịch mua/bán.

Cách đặt lệnh Spot trên ứng dụng Nami

Bước 1: Tại màn hình đặt lệnh, chọn cặp giao dịch theo nhu cầu.

Bước 2: Sau khi chọn được cặp giao dịch mong muốn, bạn di chuyển xuống khung đặt lệnh. Cài đặt các thông số:

  • Loại lệnh: Bao gồm lệnh limit hoặc market
  • Số lượng token cần giao dịch
  • Mức giá mong muốn

Bước 3: Bấm nút mua/bán để hoàn tất giao dịch

Cách đóng lệnh Spot trên ứng dụng Nami

Tại màn hình giao diện Exchange, người dùng nhấn nút “Huỷ bỏ" để đóng lệnh chờ như hình minh hoạ: