Hướng dẫn giao dịch Futures trên website Nami Exchange
21-01-2022

Để bắt đầu giao dịch VNDC Futures trên website Nami Exchange, người dùng cần đáp ứng được các yếu tố sau trước khi thực hiện đặt lệnh:

Để sử dụng tính năng VNDC Futures trên phiên bản website, người dùng cần truy cập vào đường dẫn Nami.Exchange, chọn vào khung Sản Phẩm -> chọn Futures

Hướng dẫn mở lệnh

Bước 1: Chọn cặp giao dịch. Trong khuôn khổ bài hướng dẫn, Nami chọn cặp CELO/VNDC.

Bước 2: Chọn đòn bẩy. Hiện tại Nami đang hỗ trợ nhà đầu tư đặt lệnh với đòn bẩy x1 đến x125 tuỳ từng cặp giao dịch.

Bước 3: Chọn loại lệnh đặt. Nami Futures áp dụng ba loại lệnh cơ bản: Market, Limit, Stop Market.

Trong ví dụ này, Nami sẽ hướng dẫn đặt lệnh với loại lệnh Market.

Bước 4: Nhập khối lượng giao dịch, điểm Stop-Loss (SL) và điểm Take-Profit (TP). Có hai cách để nhập khối lượng giao dịch:

  • Cách 1: Nhập khối lượng cụ thể cần giao dịch
  • Cách 2: Lựa chọn khối lượng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng số dư VNDC khả dụng trong ví Futures tại thanh công cụ.

Bước 5: Chọn nút “Mua/Long” hoặc “Bán/Short” tuỳ theo nhu cầu để hoàn tất thao tác đặt lệnh.

Hướng dẫn Sửa lệnh

Tại khung “Lệnh đang mở”, người dùng có thể thực hiện thao tác điều chỉnh điểm chốt lời (TP) và cắt lỗ (SL) bằng cách chọn vào nút “Chỉnh sửa”.

Lúc này, màn hình sẽ hiển thị bảng điều chỉnh, người dùng cần nhập giá trị Chốt lời (TP) và cắt lỗ (SL) mà mình mong muốn chỉnh sửa. Sau đó bấm “Xác nhận” để hoàn tất.

Hướng dẫn Đóng Lệnh

Bước 1: Tại thông tin các lệnh đang mở, người dùng chọn lệnh muốn đóng và chọn nút “Đóng"

Bước 2: Tại đây màn hình sẽ xuất hiện 2 lựa chọn, người dùng chọn theo nhu cầu:

  • Đóng cửa sổ: Dừng thao tác đóng lệnh.
  • Xác nhận: Thực hiện thao tác đóng lệnh.

Hướng dẫn kiểm tra Lịch sử lệnh

Lệnh đang mở và Lịch sử lệnh

Kéo xuống phía dưới màn hình giao dịch người dùng sẽ thấy 02 thanh công cụ

  1. Ô Lệnh đang mở: Bao gồm các lệnh chờ khớp và các lệnh đang mở.
  2. Ô Lịch sử lệnh: Bao gồm các lệnh đã đóng.

Chi tiết lệnh và lịch sử chỉnh sửa lệnh

Tại trang lịch sử lệnh, kéo sang hai bên trái phải để xem các thông số chi tiết của lệnh. Với các lệnh đã sửa, bấm chọn nút “Xem chi tiết” để kiểm tra các thông số Stop-loss (SL) và Take-profit (TP) đã được chỉnh sửa so với giá đã đặt ban đầu.

(Màn hình minh hoạ chi tiết lệnh đã được sửa SL, TP)