Giới thiệu về giao dịch hợp đồng tương lai tiền mã hoá
21/01/2022

Hợp đồng tương lai là gì?

Trong lĩnh vực tài chính, hợp đồng tương lai (futures contract) là một hợp đồng chuẩn hóa giữa hai bên nhằm trao đổi một tài sản cụ thể có chất lượng và khối lượng chuẩn hóa với giá thỏa thuận hôm nay nhưng lại giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Các hợp đồng này được giao dịch thông qua sàn giao dịch tương lai. Một bên đồng ý mua tài sản cơ sở trong tương lai, hay "bên mua" trong hợp đồng, gọi là "trường vị" (long), còn một bên đồng ý bán trong tương lai, hay "bên bán" trong hợp đồng, gọi là "đoản vị" (short).

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu (Perpetual Futures Contract) là gì?

Hợp đồng tương lai vĩnh cửu (Perpetual Futures Contracts) là một loại hợp đồng tương lai không có ngày đáo hạn hoặc quyết toán, nó cho phép một nhà giao dịch có thể giữ một vị thế bao lâu tùy ý. Trong đó, hợp đồng tương lai (Future Contract) là một thỏa thuận mua bán giữa hai bên về một giao dịch sẽ diễn ra trong tương lai, với mức giá được xác định trước tại thời điểm ký kết hợp đồng.

Do đó, khi bạn giao dịch hợp đồng tương lai nói chung hay hợp đồng tương lai vĩnh cửu nói riêng, có thể ngầm hiểu là bạn chỉ giao dịch giá cả của hàng hóa đó, và P/L (Profit/Loss - Tỷ lệ lời lỗ) sẽ được tính bằng tài sản cơ sở được quy định trước.

Trong Crypto, hợp đồng tương lai vĩnh cửu (Perpetual Futures Contracts) là một trong những loại sản phẩm phái sinh được giao dịch nhiều nhất bởi đại đa số người dùng vì đặc tính dễ sử dụng của nó.

Các khái niệm cơ bản

Ký quỹ ban đầu

Ký quỹ ban đầu (Initial Margin) là giá trị tối thiểu bạn phải trả để mở một vị thế đòn bẩy, nó hoạt động như một tài sản thế chấp.

Đòn bẩy

Đòn bẩy là một chiến lược trong đó người dùng sử dụng một khoản vay để đầu tư vào vị thế lệnh Futures nhằm tăng lợi nhuận tiềm năng của một khoản đầu tư. Nó cho phép người dùng mở một giao dịch có quy mô lớn hơn với vốn đầu tư nhỏ hơn.

Đòn bẩy có dạng một hệ số nhân hiển thị giá trị thực tế của một vị thế so với số vốn Ký quỹ ban đầu. Hiện tại sàn giao dịch Nami Exchange đang áp dụng mức đòn bẩy từ x1 đến x125 đối với các cặp giao dịch VNDC Futures.

Khối lượng giao dịch là gì?

Khối lượng giao dịch là tổng số lượng vị thế được khớp trong một lệnh. Tại sàn giao dịch Nami Exchange, khối lượng được tính bởi công thức:

Khối lượng = Đòn bẩy x Ký quỹ

Với giao diện VNDC Futures, mức Khối lượng giao dịch được hiển thị với đơn vị là token giao dịch (như hình minh họa là BTC)

Điểm SL

​​Điểm Stop-loss (SL) là một mức giá cụ thể mà nếu thị trường đi ngược hướng vị thế của lệnh và chạm vào đó thì lệnh của bạn sẽ tự động được đóng lại với lợi nhuận âm.

Điểm TP

Điểm Take-profit (TP) là mức giá cụ thể mad nếu thị trường đi cùng hướng với vị thế của lệnh và chạm vào đó thì lệnh của bạn sẽ được tự động đóng lại kèm theo lợi nhuận dương.

Thanh lý

Khi nào xảy ra thanh lý lệnh?

Nếu giá trị tài sản thế chấp của người dùng giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì, lệnh giao dịch sẽ bị thanh lý (liquidation). Nói cách khác, hành động thanh lý xảy ra khi lợi nhuận âm của lệnh lớn hơn hoặc bằng mức ký quỹ.

Giá thanh lý là gì?

Giá thanh lý là điểm mà tại đó vị thế người dùng có mức lợi nhuận âm bằng với tiền ký quỹ.

Phí thanh lý là gì?

Điều quan trọng cần lưu ý là khi bị thanh lý, người dùng cần phải trả thêm một khoản phí thanh lý. Con số này sẽ có sự khác biệt nhau giữa các nền tảng giao dịch. Tại sàn giao dịch Nami Exchange, người dùng cần trả 1% phí thanh lý trên tổng khối lượng giao dịch cho một lệnh khi lệnh đó bị thanh lý.

Để tránh phải trả thêm khoản phí này, người dùng cần lưu ý đóng các vị thế đang mở của mình trước khi đạt đến giá thanh lý.