Copy Trade: Hướng dẫn dành cho Người sao chép
02/04/2024

Thân gửi cộng đồng Nami,


Nhằm cung cấp thêm công cụ giao dịch tiện lợi cho người dùng, Nami Exchange chính thức ra mắt sản phẩm Giao dịch sao chép (Copy Trade) từ 15:00 ngày 03.04.2024 (giờ Việt Nam).

Copy Trade là một chiến lược giao dịch trong đó một nhà giao dịch tiến hành sao chép các giao dịch được thực hiện bởi một nhà giao dịch khác (thường gọi là pro trader / master / expert) trên thị trường. Mục tiêu của Copy trade là để nhà giao dịch đó có cùng vị thế với Chuyên gia mà họ đang sao chép và hưởng lợi nhuận giao dịch mà không cần chủ động thao tác lệnh. Chuyên gia giao dịch cũng sẽ nhận lại một phần lợi nhuận được chia sẻ từ người sao chép của mình.

Khi ra mắt, Giao dịch sao chép trên Nami Exchange sẽ hỗ trợ cho các cặp giao dịch Futures của các tài sản: BTC, ETH, BCH, XRP, EOS, LTC, ETC, LINK, ADA, BNB với thông số mỗi vị thế tuân theo Quy định giao dịch chung cho từng cặp giao dịch. Danh sách này sẽ liên tục được cập nhật theo thời gian.

Bài viết sau sẽ cung cấp các thông tin hữu ích và hướng dẫn chi tiết sử dụng sản phẩm Copy Trade cho Người sao chép giao dịch.


Thông tin cơ bản

1. Chế độ sao chép

Có 2 chế độ sao chép trong Copy Trade, bao gồm: Tỷ lệ vị thế và Mỗi lệnh.

 • Chế độ sao chép theo Tỷ lệ vị thế: Người dùng sẽ cài đặt Số dư sao chép dành cho Chuyên gia đã chọn.

Bất cứ khi nào Người sao chép thực hiện sao chép Chuyên gia, tỷ lệ ký quỹ vị thế đó so với số dư của Người sao chép sẽ tương tự tỷ lệ của Chuyên gia.

Ví dụ: Nếu tài khoản Giao dịch sao chép của Chuyên gia có số dư 10,000,000 VNST và sử dụng 30% số dư, tức 3,000,000 VNST làm ký quỹ, với mức đòn bẩy x5 để mở vị thế Long (Mua) BTC/VNST, Người sao chép cũng sẽ sử dụng 30% số dư sao chép của họ (giả sử được cài đặt là 1,000,000 VNST), tức 300,000 VNST để ký quỹ với đòn bẩy x5 và mở vị thế Long BTC/VNST tương ứng.


 • Chế độ sao chép trên Mỗi lệnh: Người dùng cài đặt số ký quỹ cố định trên mỗi lệnh sao chép.

Bất cứ khi nào người dùng sao chép Chuyên gia, số dư ký quỹ được dùng cho mỗi lần Người sao chép mở vị thế sẽ ở mức cố định do Người sao chép cài đặt trước.

Ví dụ: Nếu Người sao chép thiết lập ký quỹ cho một giao dịch sao chép cố định1,000,000 VNST và Chuyên gia mở long BTC/VNST, hệ thống sẽ mở long BTC/VNST cho Người sao chép với ký quỹ là 1,000,000 VNST mà không quan tâm tỷ lệ ký quỹ trên số dư của Chuyên gia là bao nhiêu.


2. Những lưu ý quan trọng dành cho Người sao chép

 • Khi một vị thế đang được sao chép, vị thế này sẽ có các thao tác tuân theo yêu cầu từ Chuyên gia mở vị thế đó. Ví dụ khi Chuyên gia giao dịch chỉnh sửa SL/TP, thêm khối lượng, đóng một phần… thì lệnh đang sao chép của Người sao chép cũng sẽ hoạt động theo tương tự.
 • Với các thao tác Thêm khối lượng và Đóng một phần vị thế từ Chuyên gia, lệnh sao chép của người dùng sẽ luôn được thực thi dựa trên tỷ lệ khối lượng của lệnh Thêm khối lượng và Đóng một phần so với lệnh gốc Chuyên gia đã mở
 • Với các thao tác Thêm ký quỹ vị thế từ Chuyên gia, lệnh sao chép của người dùng sẽ luôn được thực thi dựa trên tỷ lệ ký quỹ của lệnh Thêm ký quỹ so với lệnh gốc Chuyên gia đã mở

Ví dụ: Chuyên gia mở lệnh gốc có Khối lượng 10,000,000 VNST, sau đó Thêm khối lượng ở mức 90,000,000 VNST, nâng tổng Khối lượng của vị thế lên 100,000,000 VNST. Khi đó, người dùng sẽ được tự động yêu cầu mở lệnh Thêm khối lượng ở mức khối lượng x9 so với khối lượng lệnh gốc. Trong trường hợp số dư của người dùng không còn đủ cho ký quỹ, lệnh Thêm khối lượng sẽ không được thực thi.

 • Người dùng luôn có thể chủ động điều chỉnh các thông số liên quan đến vị thế đã sao chép như điều chỉnh SL/TP, thêm ký quỹ, đóng từng phần hoặc đóng toàn bộ vị thế
 • Nếu cùng một thời điểm cả Chuyên gia và Người sao chép cùng gửi các yêu cầu thao tác với vị thế sao chép tới hệ thống, hệ thống sẽ xử lý ưu tiên theo thứ tự thao tác được yêu cầu trước được xử lý trước
 • Giá mở, giá đóng và tỷ lệ lợi nhuận của Người sao chép có thể khác biệt so với Chuyên gia giao dịch do các yếu tố khách quan  như biến động thị trường hay độ sâu thị trường không đủ. Chênh lệch sẽ trở nên đáng kể hơn trong điều kiện thị trường khắc nghiệt
 • Như nhiều sản phẩm giao dịch phái sinh khác, Giao dịch sao chép có độ rủi ro cao. Tùy điều kiện thị trường và các yếu tố khách quan khác, các yêu cầu sao chép lệnh từ Chuyên gia có thể không được thực hiện, người dùng cần đặc biệt cân nhắc trước khi sử dụng sản phẩm, vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận sử dụng sản phẩm Giao dịch sao chép.
 • Người dùng hoàn toàn có thể chủ động giao dịch đồng thời các sản phẩm Futures dù có sao chép giao dịch từ các Chuyên gia hay không, lợi nhuận từ các giao dịch chủ động đều sẽ không bị ảnh hưởng từ các giao dịch sao chép  
 • Theo quy định chung của sản phẩm Copy Trade, sẽ có tỷ lệ phần trăm nhất định lợi nhuận (*) của tất cả các lệnh được sao chép từ Chuyên gia sẽ được chia lại dưới dạng thưởng cho Chuyên gia và các Đối tác phát triển cộng đồng trong cùng hệ thống của chuyên gia, khoản lợi nhuận này sẽ được tổng kết và phân phối vào mỗi 00:00 thứ hai hàng tuần (giờ Việt Nam)

(*) Phiên bản đầu tiên của sản phẩm Giao dịch sao chép sẽ cố định tỷ lệ chia sẻ dành cho Chuyên gia và hệ thống người giới thiệu của Chuyên gia là 10%

 • Từ 00:00 ngày 18.04.2024 (giờ Việt Nam), người dùng sẽ được tự động Hủy sao chép một Chuyên gia khi không phát sinh giao dịch sao chép từ Chuyên gia đó trong vòng 07 ngày, tính từ thời điểm người dùng bắt đầu Sao chép giao dịch từ Chuyên gia, hoặc từ giao dịch sao chép cuối cùng từ Chuyên gia đó.

3. Công thức tính lợi nhuận chia sẻ cho Chuyên gia sao chép

Với mỗi giao dịch sao chép được hoàn tất, hệ thống sẽ tự động tính toán Lợi nhuận lũy kế (đã bao gồm phí giao dịch được tính bằng tài sản cơ sở hoặc được quy đổi từ phí tính bằng các loại tài sản khác) và giữ lại một tỷ lệ nhất định phần lợi nhuận này để chia sẻ cho Chuyên gia và hệ thống giới thiệu Chuyên gia. Khi kết toán vào 00:00 thứ hai hàng tuần (giờ Việt Nam), phần lợi nhuận trên sẽ được chuyển tới Chuyên gia và hệ thống giới thiệu.

Ví dụ:

Giả sử tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận của Chuyên gia là 10%, các lệnh sao chép trong tuần có Lợi nhuận như sau:

 • Lệnh sao chép số 1 có Lợi nhuận là 500,000 VNST, Lợi nhuận lũy kế là 500,000 VNST, phần Lợi nhuận tạm khóa là 50,000 VNST
 • Lệnh sao chép số 2 có Lợi nhuận là 1,000,000 VNST, Lợi nhuận lũy kế là 1,500,000 VNST, phần Lợi nhuận tạm khóa là 150,000 VNST
 • Lệnh sao chép số 3 có Lợi nhuận là - 300,000 VNST, Lợi nhuận lũy kế là 1,200,000 VNST, phần Lợi nhuận tạm khóa là 120,000 VNST

Vào thời điểm kết toán, hệ thống sẽ chuyển 120,000 VNST cho Chuyên gia và hệ thống đối tác cộng đồng của Chuyên gia.


Hướng dẫn chi tiết

1. Sao chép Chuyên gia giao dịch

Bước 1: Truy cập Sản phẩm “Copy Trade”

Trên ứng dụng di động: Từ giao diện “Dịch vụ", chọn biểu tượng Copy Trade

Trên website: Từ trang chủ, tại mục "Sản phẩm", chọn "Giao dịch sao chép"

Bước 2: Chọn sản phẩm Futures muốn sao chép

Bước 3: Chọn Tài sản cơ sở

Bước 4: Chọn Chuyên gia giao dịch muốn sao chép và bấm “Sao chép"

Bước 5: Chọn chế độ muốn sao chép:

 • Lựa chọn chế độ sao chép theo Tỷ lệ vị thế hoặc Mỗi lệnh
 • Nhập số ký quỹ / vốn sao chép
 • Nhập cài đặt độ trượt giá cho phép (Nếu muốn)
 • Nhập cài đặt giới hạn độ trễ thực hiện lệnh sao chép (Nếu muốn)

Bước 6: Chọn các cặp giao dịch giao chép (Nếu muốn)

Bước 7: Bấm “Sao chép ngay"

2. Xem chi tiết hiệu quả giao dịch của từng chuyên gia

Từ giao diện Copy Trade, người dùng cũng có thể bấm vào từng Chuyên gia để theo dõi hiệu quả giao dịch của Chuyên giaChi tiết hiệu quả giao dịch sẽ thể hiện nhiều thông số dưới dạng biểu đồ và số liệu, như Tỷ suất lợi tức (ROI), Lợi nhuận, các số liệu giao dịch và danh sách người dùng đang sao chép chuyên gia3. Chỉnh sửa cài đặt sao chép

Bước 1: Truy cập giao diện Chuyên gia của tôi

c 2: Lựa chọn Chuyên gia giao dịch muốn chỉnh sửa sao chép, ấn “Chỉnh sửa"

Bước 3: Chỉnh sửa thông số về chế độ sao chép, số ký quỹ, các cài đặt an toàn, cặp giao dịch... và chọn “Lưu thay đổi"


4. Hủy sao chép

Người dùng có thể hủy sao chép các Chuyên gia bằng cách truy cập Chuyên gia của tôi, bấm vào chi tiết Chuyên gia và "Hủy sao chép", sau đó "Xác nhận"
Lưu ý: Mọi hình ảnh sử dụng trong bài viết chỉ mang tính chất minh họa và có thể không phải giao diện mới nhất của sản phẩm


Thông tin thêm:

Trân trọng,

Lưu ý: Nami có toàn quyền quyết định chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy bỏ thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch hợp đồng tương lai có rủi ro cao và khả năng có cả lãi và lỗ đáng kể. Lợi nhuận trong quá khứ không đảm bảo lợi nhuận trong tương lai. Tất cả số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động mạnh. Thông tin ở đây không nên được xem là một lời khuyên tài chính hay đầu tư từ Nami. Hãy tự chấp nhận rủi ro khi sử dụng mọi chiến lược giao dịch. Nami sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát nào phát sinh từ việc bạn sử dụng sản phẩm giao dịch Hợp đồng tương lai.


Về Nami Exchange

Nami Exchange là nền tảng giao dịch tiền điện tử linh hoạt và đầu tư hiệu quả thuộc hệ sinh thái Nami Foundation, cung cấp sản phẩm giao dịch Spot và Futures với hơn 1000 cặp giao dịch, hỗ trợ đòn bẩy lên đến x125, cùng đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp hoạt động 24/7.
___

Website: https://nami.exchange/vi

Tải ứng dụng Nami Exchange tại đây.

Cộng đồng Nami Việt Nam: